(OROMADA DUMARKODII & DHASHOODII OO KUSOO QULQULAYA GOBOLKA TOGDHER IYO BARASABKA OO AAN TALABO KA QADIN)

0
123

5Waxaabaryahankusooqulqulayagobolka Togdheer oromofarabadankuwaasookaimanayadalkaethopiaiyosomaliaeeaanujaarkanahay,

Hadabamaxaykusookordhiyeengobolka?

Su’aashasjawaabteedawaxaynoqonaysaawaxa ay kusookordhiyaandhibaatoyinxunxunookamid ah cudur,  dawirsi,  nadaafadxumoiyomagaaladaoo ay sikhaldan u dhexmaraaniyagaiyocaruurtoodaba.

Waxaynuaragnaaoromadaasooraabraabouwadasocdaoomagaaladadhexmaraykuwaasoo loo baahnaa in qaxootiahaan loo aqoonsadoamamagaaladalagasaarooowadankoodi loo mastaafuriyo,

Sidaxunee ay u dhaqmaanwaxaakamid ah iyagoodadkiireerburco in kamid ah ay barendawarsioo ay sameyanintayafka so dubtaandawarsada, kuwaasoomasaajidadahortoodabuuxdhaafiyay, iyooromadaoocaruurtodawataiyagunahorfadhistairidkamasaajidkahalkaanakadawrsadakuwaasoo loo baahnaa in qorsheuuusameeyobarasabkagobolkatogdherisagoolakaashanayahayadahakusugangobolka, shaqadaasnawaxaytahaywaxalagudhaliilayobarasaabkagobolkatogdher.

Sidaynuogsoonahaydadkanshisheeyeooiskasoo gala gobolkaeekakalaimanayadowladahaaanujaarkanahay e kala ah ethipiaiyo Somalia hadaan la kaantaroolindadkasoogalootiga ahwaxaaimankaraqaarxanuunqabooodadkasuneeya, shaqadaaslasocodkeedunawaxaa u xilsaarangobolahaanbarasaabkaooloogabaahanyahayinuulasocdodadkasoogalootiga ah iyodadkanmagaaladayaacayatalaabanauukaqaadobarasaabkagobolka.

Barasaabkasumcadiisaiyowanaagisawaxuukujiraadhexgalkabulshada,

Waxaadarkaysamarkaadmagaaladadhexmaraysooromafarabadanoocaruurtiiyaryaraydwadatagawaaridadhibaatokuhayoiyagoosikhaldanwadooyinkaiskagadhexmarayaoomeelwalba wax kucunayameelwalbanauskagkusamaynaya, meeshawaagobolka Togdheer ooxanuunkaugubadanwaxaweeyebaryahaanakusoobadanayawaahargabwaxuunakadhashaadadkaasoogalootiga ah nadaafadxumada ay layimadeen,

Waxaanakadhexdhalankaroamnidarodadkaasnawaalasoodhexraacikaraaoo wax farabadanayaloogafaaidaysankaraa, qolyahandawarsanayaeeafkasooxiranayaeehodheeladahoostaganiyodhashooda.

Ilaahadana lama hayobarasaabkaooadeegsanayaboliskaootalaabokaqaadayoromadawaxaahore u dhacday in tvgahorncabletvuukahadlayoromadakusooqulqulaysadalkadabeetanawasiirkijogaymarkaasooahaaduurinuuamarkubixiyay in kabaxaandalkadabeetanaqaarbadana way kabaxeeninkalanawadankaayaykuhareen, kuwiiharayayaakuwiitagaylahadlayooyiri war xamasadii way degtayeesoo gala hadanagoboladaayayisufeerariyeentaanashaqadakadhimaninuulasocdobarasaabka

gobolkadadkasoogalayaeeaan u dhalanwadankaeesifahakhaldanugadhexshaqaysanaya.waa in lalasocdaa

 

Taladaaanusoojeedinayokamusharaxmadaxwaynemustaqbalahanwaxaanleeyahaydadkaas in IDPs (xeryahaqaxootiga)   eedowlada u astaysay ay kusugnadaandowladunakukaantarooshowaayodadkaniwaxaycaqabadkunoqdeendhaqdhaqaqaganacsigasida: maqaaxiyaha, hodheelada, iskuulada, xafiisyadadowladaha,

Haday u hogaansamiwayaanasidaasdalkagabiahanbalagamastaafuriyobarasaabkanailgaara u yeeshoileenwaacaqabadaynudonaynoinaan wax kahortagnee

Waxaankaloosoojeedinlahaa in card loo sameeyonumberkoodanalalasocdasiaysanunoqonqaariskasocda.

 

 

 

 

 

 

Dhammaantiinaadbaadumahdasantihiinsaxaafadamadaxabanaan

Qalinkii|: Future president mohamed Osman

Email:awaadan5@gmail.com

Burao,Togdheer,somaliland