HIIF BADANAHA DAALAN!

0
122

maqaalMA IFTIIMO QALBI AWDANUU USKAG HALLEEYAAYE.

AHMED ADAM CALI  ( HAYBE) 4421523

 

Labaninoosaaxiibah oo la kalaodhanjirayAli iyo MOOGE… ayaasafarwadagalay… markii ay gaadheenmagaaladiiayuu Cali kuyidhiwaarlacagtanqaadoooraashininoosooiibiaankarsanee… wuxuugujawaabay ma aqaanosidasuuqa wax loogasooiibyo..Cali ayaasooibiiyaywuxukuyidhi dab inooshid.

Wuxuukuyidhiwelimaanbaransidadabka loo shido …. Wuxuyidhibiyoinoosoodhaami..wuxuyidhigacantanayaa I xanuunaysa…  Cali ayaabiyihiinasoodhaamiyay ,waarbalhaddabainookariwuxuyidhiweligayacunto ma Karin….! Cali oo ah nindulqaadiyohawlkarnimo u dhashayayaakariyayoohawshiioodhanqabtaymarkiiuubislaadayayuuuguyeedhayookuyidhiwaarkaalayqaadeeway bislaatee ,wuxukujawaabay..

“Waa hagaagkhilaafkabadani ma fiicanee …mala haddanaimikana wax sheegowaadbacadhoone”..

Moogemarkiiuucuntadiikadheregayayuuyidhicanaantaysaaxiibkii Cali ookuyidhi “cuntadanaadkarisaymilixdaakubadnayd, miyaanadweligaacunto Karin, qaadola’aantaayaadhamilahayd, xanuunbaadkaqaadaynaa”..!.

Waa “ Ciirtaadhamaaceebtaayaqaan”. Balmarkii loo diyaariyay wax kastahaddanaabaalkiisuwaadhaliilaandaacadahaynooujeedo kale xambaarsan.Waa yaanadiganlagudhaleecayn.

Bal u fiirsokuwan kale waxayleeyihiinwaa la rogmanayaa ,waa labaaba’yaa , Somaliland maantaayayuguliidtaa !.

Aqoonteenumaantawaxaygaadhayheeraad u sarreeya ,marka loo eego 1991, waxa loo baahanyahay in aqoontaasinoqonto mid qofkakudhalisakalsooniruuxiyaiyo mid bulsho. Waa in aqoonyahankukufikirosiduu wax u hagaajinlahaauganafogaanlahaadariiqaisdhiibida, isyeelyeelkaiyocaajiska. Weli way joogaankuwo u fikirya in bulshadu ay taagantahayhalkii ay kuogaayeenwakhtihoreoojahligubiyodhigay ,waxayakhriyayaancasharogaboobay, waxaynadhigayaanfilimo la nacayoolagacaajisay.

Waa in aynukufikirinokafaa’idaysigakhayraadkeenasidaxoolaha, beeraha, kaluunka, macadantasitaasi u timaadnawaa in barashadaJaamacadaha ay kubataanwixiiaynukhayraadleenahay. Beerahaiyoxoolunhunawaahorumarkabulshooyinaka (Agriculture and veterinary)   waxaynataniinagabuuxinaysaamiisaankadadakeenakalumayeebaahidaiyowaxasoosaarka (Demandand/Supply).Haddiikuwadhawaqaaya ay xukuumaddaiyodadkakudhiirigelinlahaayeen in aynu la soobaxnowixiiaynucunilahaynwaa sax, laakiin mar kastawaxaykahadlayaansideenkursiga u gaadha, iyomaxan u adeegsadaafiyoadin?.

Dalkeenuwaadhulkhayraadbadan, xukuumaddiikafaa’iidaynlahaydwaxawakhtigagalagagaluminayaahadal, iyaguna ma sookordhinyaanxikmadkabadanwaxba lama qabaniyobelaayadhici.

IntayshirweyneqaransheegayaaniyowaxaanshaqadoodaahaynwaxajiraDawladqaran, GoloyaalQaran, XisbiyoQaran. Uma baahininmagacaQaran kale mabaqaadikarno, waxayahaydinayqabtaanhaddaycaqli, cilmi, aduuniyowakhtihayaan Workshop ayla kaashdaanhay’adaha ay khusyasooo ah sidii loo samaynlahaadaraasadabeershadawixiiaynucunilahaynmustabalka, iyowaxbarshadadhalankasidi loo tayaynlahaa , iyowelibasidiiloolasoobixilahaakaluunkaiyodaryeelkaxoolahaiwm. Ma yeelayaansidaaswaaninkaasiraashinkiibislaynkariwaayayeehaddanamarkuukadhergaydhaleecaynaya.

Waanognahay in shaqola’aantujirto, laakiinxukuumadanima dadaalyara.( mar ay mushahar u kordhisoiyo mar ay tiradoodakordhisoba) Shaqola’aanwaxbakatarimaysoshirweyneqaraniyowarbaahintaoo la sootaagnaado.Fikir,dadaaliyodaraasad mug weynayaa la rabaa….

Weliwaxynukusoconaajihadakhaladanwaayomahaynomucaaradhadalikyodhleecaynsheegamooyee , mid wax qabta. Qaylokeliyaayayhayaan ,iyokakacay , ma hayaanjidkiiwxaqbad…  Waxafiican in markan la tijaabyo, lanasaxokuwahaddaxilkahaya..oo la siiyowakhti ay wax kuqabtaan, lanatuso wax kadhiman.

Xukuumaddani way leedahaywaxqabadaan la dafiriKarin ,oobadan.. waxakeliyaeekamaqaniwaaiyadooraacisa.. haya’dihiikormeerkaiyodabagalkahay’adahadawladdaookasocdamadaxtooyada, si loo dhamaystirowaxqabadka, islamarkaanabulshadutoos u ogaato wax qabadkaxukuumadan.

ARRINKIINU YUU NOQON TII ABWAANKA

Ma iftiimoqalbiawdanuuuskaghalleeyaaye

 

Iintiyohaddaanlagadaweyncudurroaafeeya

 

Oouudareemuhuengegooidilmadoobaado

 

Allamaganedadkuinuambadooaadnaugu dhow.